Državni arhiv v Vidmu želi pomagati vsem, ki išcejo anagrafsko dokumentacijo svojih prednikov, rojenih na ozemlju sedanje dežele Furlanije Julijske krajine: sledijo odgovori na najbolj pogosto zastavljena vprašanja.

Podatkovna zbirka Friuli in prin

V podatkovni zbirki Friuli in prin so zbrani anagrafski podatki porocnih listov let 1871–1900 iz vseh obcin Videmske pokrajine (razen nekdanjega avstrijskega obmocja) in podatki nabornih listov iz let 1846–1890. S pomocjo podatkovne zbirke lahko zasledite vire, ki so dragoceni za vaše raziskave, ter ustanovo, ki te vire hrani in kateri lahko pošljete vlogo za izdajo kopije dokumenta. Ker se Friuli in prin stalno izpopolnjuje, je mogoce, da nekateri podatki še niso bili vpisani. V tem primeru lahko Državni arhiv na podlagi prosilceve vloge opravi neposredno raziskovanje virov.

Izpolnjeni obrazec vloge pošljite na:

ARCHIVIO DI STATO
Via F. Urbanis 1
33100 U D I N E

Kdo izdaja overjeno kopijo dokumentov vojaškega nabora?
Dokumenti so dostopni v Državnem arhivu, ki lahko izda overjeno kopijo nabornega lista (naborni seznam ali seznam izbora) in razporeda vojaškega okraja z zapisom služenja, ki ga je nabornik opravil.

Kdo izdaja anagrafsko dokumentacijo?
Anagrafsko dokumentacijo prednikov izdajajo izkljucno maticni uradi. Za zgodovinska raziskovanja si je mogoce v Državnem arhivu ogledati registre maticnih uradov (rojstni, porocni in mrliški listi) od leta 1871 dalje; ti so kopije dokumentov, shranjenih v obcinah.

Ali se maticni uradi iz obdobja med leti 1800 in 1900 ujemajo z današnjimi?
Maticni uradi so se nahajali tako v obcinah kot v župnijah. Razlog je v tem, da ozemlja Furlanije Julijske krajine niso bila istocasno prikljucena Kraljevini Italiji, tako da so nekatera obmocja po letu 1866 ostala še vedno pod avstrijsko zakonodajo. Italija je obcinam prepustila maticno službo leta 1871, v Avstriji pa so vlogo maticnega uradnika tedaj še opravljaji župniki.

Na koga se je torej treba obrniti?
Za dostop do obcinskega ali župnijskega arhiva, v katerem so shranjeni anagrafski dokumenti prednika, rojenega v 19. stoletju ali v prvih letih 20. stoletja, je potrebno poznati nedavno zgodovino Furlanije Julijske krajine in postopno oblikovanje današnjih pokrajin: Videmske, Goriške, Pordenonske in Tržaške.

OZEMLJE MATICNI URADI
1815-1865 Celotno ozemlje, ki obsega današnjo Videmsko, Pordenonsko, Goriško in Tržaško pokrajino, se nahaja pod avstrijsko oblastjo. 1815-1865 Maticni uradi se po avstrijskih dolocilih nahajajo v župnijah.
1866 Italijanska Furlanija. Furlanija, ki postane del Kraljevine Italije pod nazivom Videmska pokrajina, obsega zelo obširno ozemlje od reke Livenze do reke Idrije, od morja do Tablje. Na severu in vzhodu meji na avstrijska ozemlja Celovca, Bovca, Tolmina in Gorice. Na zahodu meji na ozemlja krajev Portogruaro, Oderzo, Conegliano, Vittorio Veneto in Cadore. map 1866 Kljub aneksiji h Kraljevini Italiji ostanejo maticni uradi na celotnem ozemlju v župnijah.

1871 Italijanska vlada ustanovi maticne urade v obcinah.
1866 Avstrijska Furlanija. Gorica, Gradišce, Cervignano, Oglej, Aiello, Trbiž in del Tablje ostanejo pod avstrijsko upravo 1866-1920 V teh krajih ostanejo še veljavna avstrijska dolocila, po katerih upravljajo maticni urad župniki. Anagrafski dokumenti so shranjeni v župnijah.
1919-1926 Po prvi svetovni vojni postanejo ozemlja, ki so bila prej avstrijska (Gorica, Trbiž, Cervignano, Oglej, itd.), del Kraljevine Italije, in sicer v okviru Videmske pokrajine, ki je tedaj preimenovana v Furlansko pokrajino. Italijanska Tržaška pokrajina ima lastno upravo od leta 1923 dalje. 1921 Tudi na teh obmocjih stopijo v veljavo italijanska dolocila in zato zacnejo maticni uradi delovati v obcinah.
1927 Ustanovljena je Goriška pokrajina, ki se odcepi od Videmske in obsega ozemlja tržiškega in idrijskega okraja. Ob tej ozemeljski prerazporeditvi so Vidmu prikljucene obcine okrajev Trbiž, Neborjet Ovcja vas, Tablja, Cervignano, Oglej, Terzo, Fiumicello, Ruda, Aiello, Visco, San Vito al Torre, Tapogliano, Campolongo in Villa Vicentina. Maticni uradi se nahajajo v obcinah.
1947 Z mirovno pogodbo ob koncu druge svetovne vojne se državne meje spremenijo: nekatera ozemlja preidejo pod Jugoslavijo. Posledica tega je preoblikovanje Goriške pokrajine, ki obsega zdaj manjše ozemlje. Od takrat vkljucuje ozemlja obcin Gorica, Koprivno, Krmin, Doberdob, Dolenje, Fara, Foljan–Redipulja, Gradišce, Gradež, Marjan, Madeja, Tržic, Morar, Moš, Romans d'Isonzo, Ronke, Zagraj, Škocjan ob Soci, Števerjan, Šlovrenc, Špeter, Sovodnje ob Soci, Štarancan, Turjak in Vileš. Videmska pokrajina ostane ozemeljsko nespremenjena. Maticni uradi se nahajajo v obcinah
1954 Oblikuje se tudi Tržaška pokrajina, ki po sporazumu, parafiranem na mednarodni ravni, obsega obcine Devin–Nabrežina, Repentabor, Milje, Dolina, Zgonik in Trst, ki je pokrajinsko središce. Maticni uradi se nahajajo v obcinah
1963 Od Videmske pokrajine se locijo obcine na desni strani Tilmenta, ki oblikujejo novo Pordenonsko pokrajino. Ta obsega, poleg pokrajinskega središca, tudi obcine Andreis, Arba, Arzene, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Valvasone, Vito d'Asio, Vivaro in Zoppola Maticni uradi se nahajajo v obcinah


Katere informacije je mogoce najti v arhivih maticnih uradov?
Arhivi maticnih uradov, ki obstajajo od leta 1871, vsebujejo zapise rojstev, porok in smrti italijanskih državljanov. V rojstnih registrih je zabeležen tudi datum poroke, vkljucno z navedbo kraja, kjer je bila sklenjena, in imena zakonca, ter datum in kraj smrti. Dopolnitev podatkov velja tudi za osebe, ki so se preselile v drugo obcino ali drugo državo, ce je obcinski urad prejel ustrezno dokumentacijo. Zato lahko med dogodkom in njegovim zapisom pretece tudi vec let.

Katere informacije je mogoce najti v župnijskih arhivih maticnih knjig?
Tudi v župnijskih registrih so zabeleženi podatki o rojstvu, poroki in smrti ljudi, saj je to predvidevala avstrijska zakonodaja. Zaradi vecje zanesljivosti so urejevali tudi kopije registrov in jih izrocali škofijski kuriji, ki jih še vedno hrani v svojem zgodovinskem arhivu. Ponekod so v župnijskih anagrafih zapisana tudi imena sorodnikov.

Kateri podatki so potrebni za prošnjo za kopije anagrafskih potrdil?
Za izpolnitev vloge, ki jo je treba poslati na maticni urad, so nujno potrebni naslednji podatki: ime in priimek prednika, italijanskega državljana, oziroma prednice, italijanske državljanke, ime oceta in matere, leto in obcina rojstva. Seznami obcin Videmske, Pordenonske, Goriške in Tržaške pokrajine so dostopni na uradnih spletnih straneh pokrajin:

www.prefettura.it/Udine
www.provincia.pordenone.it
www.provincia.gorizia.it
www.provincia.trieste.it

Kako naj zacnem iskanje, ce nimam zanesljivih podatkov?
Ce nimamo zanesljivih podatkov, je skoraj nemogoce najti dokumentacijo in jo izdati. Prosilec se mora zato sam lotiti raziskovanja izvora svoje družine in prednikov ter pridobiti splošne in specificne informacije, s pomocjo katerih bo identifikacija prednikov lažja.