"DOSTOPNOST'"
Izpolnjevanje zahtev po dostopnosti ne omejuje možnosti ustvarjanja in izvirnosti, niti ne zahteva, kot se veckrat misli, k izdelavi neprivlacno oblikovanih in suhoparnih spletnih straneh.

Spletna stran Friuli in prin je bila razvita zato, da bi izpolnili vse pogoje o olajšanem dostopu, ki jih opredeljujejo Zakon št. 4 z dne 9. januarja 2004 »Dolocila namenjena pospeševanju dostopa invalidnih oseb do informacijskih orodij«, Direktiva o smernicah za Koordinirani komunikacijski nacrt za zagotavljanje dostopnih in kakovostnih spletnih strani ustanov, ki pripadajo Ministrstvu za kulturne dobrine in dejavnosti, ter Smernice za spletne strani javne uprave: www.otebac.itPrirocne funkcije za brskanje po spletu

Za enostavnejšo in hitrejšo iskanje sledite naslednjim namigom:
  1. ce gumb Ctrl pritisnite in držite pritisnjen, lahko s pomocjo drsnega kolešcka miške povecate oz. zmanjšate velikost pisave v prikazane strani.
  2. ce gumb SHIFT pritisnite in držite pritisnjen, lahko s pomocjo drsnega kolešcka miške listate strani, ne da bi uporabljali funkcij za listanje NAPREJ in NAZAJ.
  3. Listanje po straneh je mogoce opraviti tudi preko tipkovnice. Glede na uporabljeni brskalnik lahko aktivirate funkcijo preko vstopnih gumbov ali kurzorja, s pomocjo katere brskanje po straneh izvedete z gumbom Tab ali Enter.

Koristne povezave:

ADOBE Acrobat Reader: za branje dokumentov v PDF formatu potrebujete program Adobe Acrobat Reader, ki ga lahko dobite na naslovu podjetja ADOBE.
Vsaka povezava na druge spletne strani je dobrodošla. Prosim Vas, da o tem sporocite uredništvu, kar bo zagotavljalo nemoteno komunikacijo v primeru sprememb.


Sporocanje težav

Kljub naši skrbi in trudu obstaja možnost, da je dostop do nekaterih straneh delno neomogocen. Morebitne težave z dostopom lahko sporocite na naslov: friulinprin@beniculturali.it