"OMEJITEV ODGOVORNOSTI IN POLITIKA ZASEBNOSTI "

Zašcita osebnih podatkov

Državni Arhiv v Vidmu (ASUD) zagotavlja, da podatke, ki jih je pridobil po elektronski pošti ali preko elektronske obrazce ali na katerikoli drugi nacin, obdeluje skladno z zakonskimi dolocili s podrocja varstva osebnih podatkov. Vec informacij o tem na spletni strani www.garanteprivacy.it. Podatki o imenu zasebnih subjektov ter podjetij in o naslovu elektronske pošte, ki jih je ASUD prejel za pošiljanje publikacij v elektronskem formatu, bodo uporabljeni izkljucno za namene pošiljanja publikacije in ne bodo posredovani neupravicenim tretjim osebam. V primeru, da se neobvezno, namerno in prostovoljno pošljejo elektronska sporocila na naslove, navedene na tej spletni strani, bodo pridobljeni podatki ter vsi osebni podatki, vsebovani v sporocilu, uporabljeni zgolj za odgovarjanje na posredovano zahtevo. Pridobljeni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

Avtorska zašcita

Vsebina spletne strani – koda skripte, graficna podoba, besedilo, tabele, slike, zvoki in katerakoli druga informacija, ki je na voljo - je zašcitena s pravili s podrocja zašcite intelektualne lastnine. Vsak izdelek ali družba, navedena na tej strani, je blagovna znamka lastnikov ali nosilcev, ki jih je mogoce zašcititi s patentom in/ali avtorsko pravico, katere je pristojni organ dodelil ali registriral. Dokumente in slike, ki so na voljo na tej spletni strani, se lahko za profitne namene uporabijo, reproducirajo ali razširijo po predhodnem pisnem dovoljenju (ali drugem aktu z enako pravno veljavnostjo) Državnega arhiva v Vidmu (ASUD) razen morebitnih predvidenih zakonskih pravic. Pri katerikoli objavi je potrebno citirati pripombe o avtorski pravici, avtorje, ce so navedeni, ali uporabljen vir.

Nosilec obdelave osebnih podatkov je:
ASUD, Državni arhiv v Vidmu
ulica F. Urbanis, 1 - 33100 Videm tel. 0432 477245 fax. 0432 546283 - mail:as-ud@beniculturali.it