Zvezki in prin bodo sestavljali spletno revijo, ki bo vsebovala prispevke in raziskave o vprašanjih in problematikah, nastalih v okviru podatkovne zbirke »Friuli in prin«. Clanke v formatu PDF bo mogoce natisniti, jih opremiti z naslovnico in oznacbo letnika ter zaporedno številko zvezka. Revija zaenkrat ne bo izhajala redno.

»Prepovedano je reproduciranje besedila ali njegova uporaba v kakršne koli namene.
Vse pravice pridržane Državnemu arhivu v Vidmu in avtorju.«